Ældre i verden

Ældres vilkår og muligheder i en globaliseret verden

Om hjemmesiden

 foto: fotini tikkou

 foto: fotini tikkou


Hjemmesiden “Ældre i Verden” er lavet for at tilbyde debat og information om, hvordan det er at være ældre i verden i dag. Ikke kun om de vilkår der gælder for os i Danmark, men også dem vi deler med resten af Europa og Verden.

Vi henvender os til alle der har et aktivt engagement i ældres vilkår internationalt, i Senior- og Ældreråd, i klubber, i Ældreorganisationer og internationale folkelige organisationer – Ngo’er. Formålet er at bidrage med information om ældres faktiske vilkår, deres muligheder og rettigheder efter internationale konventioner og aftaler. Informationerne skal gerne inspirere jer og jeres organisationer til at gøre en yderligere indsats for at synliggøre, udvikle og forbedre ældres vilkår.

Hjemmesiden er udarbejdet og redigeret af Globale Seniorer. Der er modtaget økonomisk støtte fra  Europa-Nævnet til at få siden i luften.

 
I forhold til sidens indhold skal vi især fremhæve to kilder:

 • 3 velbesøgte arrangementer omkring ældres vilkår, som Globale Seniorer gennemførte i forbindelse med valget til EU Parlamentet i 1. halvår 2014 med støtte fra Europa-nævnet og i samarbejde med hhv. Europa-Huset, Ældre Sagen og HelpAge International
 •  

 • Globalt indeks, et indeks som sammenligner og rangerer ældres forhold i 91 af verdens lande. Placeringen sker i forhold til de ældres indkomst, sundhed, beskæftigelse, uddannelse og muligheder for at leve et aktivt, selvbestemmende socialt liv. Indekset hedder på originalsproget Global AgeWatch Index og er udarbejdet af HelpAge International. Vi skylder HelpAge tak for at have stillet indeksets data, tabeller og illustrationer til rådighed for den nye hjemmeside
 •  

   
  I indholdet refererer vi i øvrigt til dokumenter, statistikker og overvejelser fra en række nationale, europæiske og internationale organisationer. Alle bidrag vi har brugt, er samlet i det opslag vi kalder Bibliotek.

  Vi ønsker, at du får glæde af hjemmesiden. Har du  kommentarer til indholdet, hvadenten det gælder vores synspunkter eller de informationer vi formidler, vil vi meget gerne høre dem og opfordrer dig til at skrive i bloggen herunder.

  GLOBALE SENIORER
  Teglværksgade 27, 1.sal
  2100 København Ø
  globale.seniorer@fic.dk
  www.globaleseniorer.com